• THÔNG BÁO BẢO TRÌ 30/8/2020
  Nguồn gốc:iggtrade.com  Ngày tháng:2020-08-29 19:08:38

  Kính gửi tất cả khách hàng, 


  Xin lưu ý, vào Chủ Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020 là thời gian bảo trì theo lịch trình trên nguồn cấp dữ liệu của nhà cung cấp 

  Thời gian bảo trì: 7:30-8:30 AM GMT (vào lúc 14:30 đến 15:30 giờ Việt Nam) 

  Trong khung thời gian này, nguồn cấp dữ liệu có thể không hỗ trợ. 


  Chúng tôi xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện này.